Doradztwo Podatkowe Lublin w Biurze Master


Mamy przyjemność przedstawić Państwu Biuro Usług Podatkowych MASTER G. J. Osieleniec i zaprosić do współpracy z nami.
Przygotujemy wam między innymi odwołanie od decyzji Urzędu Skarbowego Lublin.


Rozpoczynający prowadzenie działalności, przedsiębiorca musi przede wszystkim wybrać formę opodatkowania. Jest to kwestia o tyle ważna, że od niej zależą wszelkie formalności, których trzeba dopełnić, typ prowadzonej księgowości, przysługujące odliczenia i ulgi oraz co najistotniejsze - wysokość podatku odprowadzanego do Urzędu Skarbowego. Zanim podejmiemy decyzję w tej kwestii, warto skorzystać z profesjonalnej usługi doradztwa podatkowego (w naszej firmie w Lublinie), aby wiedzieć, czego spodziewać się w późniejszym czasie.

Do wyboru są 4 rodzaje opodatkowania: opodatkowanie na zasadach ogólnych, opodatkowanie według jednolitej stawki, karta podatkowa i ryczałt ewidencjonowany. Formę opodatkowania wpisuje się na formularzu CEIDG-1, który składa się podczas zakładania działalności.

W przypadku opodatkowania na zasadach ogólnych podatek naliczany jest od dochodu. To podstawowa, dostępna i najpopularniejsza forma opodatkowania, przyznawana odgórnie, jeśli nie zdecydujemy się na inny rodzaj rozliczenia. Nie trzeba zgłaszać jej do Urzędu Skarbowego, bo przydzielana jest niejako automatycznie (pozostałe formy trzeba wybrać i to w określonych terminach).

Podatek ustala się na zasadzie procentu od dochodu. Dochód z kolei wylicza się dość prosto. Od przychodu odejmuje się koszty jego uzyskania i w ten sposób uzyskuje się pożądaną kwotę. Zarówno przychody, jak i koszty ich uzyskania powinny zostać ujęte w stosownej ewidencji, czyli księdze przychodów i rozchodów, a przy bardzo dużych zyskach - w księgach rachunkowych.

W ramach opodatkowania na zasadach ogólnych rozróżnia się 2 podstawowe stawki podatku: 18%, jeśli dochody nie przekraczają 85 528 zł i 32% - przy dochodach powyżej tej kwoty. Na popularność tej formy opodatkowania wpływają niewątpliwie jej najważniejsze zalety, czyli: kwota wolna od podatku, dostępność niemal wszystkich ulg podatkowych oraz możliwość wspólnego rozliczania się współmałżonków.

Jeśli chcielibyście Państwo zasięgnąć szczegółowych informacji na temat tej lub innej formy opodatkowania, zapraszamy do kontaktu telefonicznego, mailowego lub do naszego biura w Lublinie, gdzie świadczymy profesjonalne usługi z zakresu doradztwa podatkowego.

All rights reserved (c) 2007-2020 MASTER
doradztwo rachunkowe Lublin | doradztwo podatkowe Lublin | odwolanie od decyzji Urzedu Skarbowego
Designed by SNI